ARNØY 

-det gode alternativ

 

 

 

Arnøy (Arnøya) ligger i Nord-Troms, Skjervøy kommune


 

 

 

 

 

Arnøy (Arnøya)

 

Arnøya er den største øya i Skjervøy kommune, og har en bosetningshistorie som strekker seg helt tilbake til steinalderen. Folk har gjennom tiden livnært seg på jakt, fangst, bær og fiske. I perioder har også husdyr gitt litt ekstra til husholdet.  

 

Næring, natur, folkene og kulturen har gitt Arnøya en egne historie.  Alt dette har gitt folkene som lever her en egen tilhørighet. Rester etter tufter fra mange tidsperioder viser at folk har bodd på Arnøya i lange tider.

 

Geologiske hendelser har skapt naturformasjonene på Arnøya.  De største hendelsene har mest sannsynlig skjedd under den siste istid da hele den skandinaviske halvøya var dekket av is. I Årviksand er den marine grensa godt synlig på vel 25 meter over havet.

 

Bosetting             

 

De mange kulturminnene på Arnøya viser at det har vært bosetninger her tilbake til den eldre og yngre steinalder ( 7 000 – 6 000 år siden).

 

I dag er det bosetting i Lauksundet, Arnøyhamn, Langfjorden/Haugnes, Akkarvik og Årviksand.  Andre plasser på Arnøya hvor det har vært bosetting er Nord-Rekvik, Pankekeila, Sør-Rekvik og Geitvika.

 

Arnøyhamn  Trykk her

 

 

Akkarvik      Trykk her

 

 

Lauksletta     Trykk her

 

 

 

 

 

Aarviksand.com © 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årviksand finner du på nordsiden av Arnøy, her har folk livnært seg av naturens goder gjennom mange tusen nå.